Dịch vụ bổ sung

Thêm 1 máy nhánh
30.000đ/tháng.

Thêm 1 lời chào
50.000đ/lần.

Thay đổi 1 lời chào
50.000đ/lần.

Thêm 5GB dung lượng ghi âm
70.000đ/tháng.

Thêm 1 máy nhánh
30.000đ/tháng.

Kết nối thêm 1 đầu số
40.000đ/tháng.

Module Contact Center
99.000đ/người dùng/tháng.

Thêm 1TB dung lượng ghi âm
1.000.000đ/tháng.

Thêm 1 người tham gia đàm thoại
50.000đ/tháng.

Bảng giá so sánh dịch vụ

TDO #1 TDO #2 TDO #3 TDO #4 TDO #5 TDO #6 TDO #7 TDO #8 TDO #9
Toàn quyền quản lý tổng đài (giao diện web)
Danh sách số nội bộ / Nhóm nội bộ
Xem trạng thái máy nhánh, nhóm