Hệ thống mạng có sẵn, Yêu cầu FTTH.
Điện thoại IP hoặc softphone là có thể sử dụng.
Trang bị đầu số cố định, 1800, 1900 có hỗ trợ IP.

Tổng đài IP là gì (viết tắt IP PBX: Internet Protocol Private Branch eXchange) là tổng đài nội bộ, một mạng điện thoại riêng sử dụng giao thức Internet (Internet protocol) để thực hiện các cuộc gọi điện thoại ra bên ngoài, thường áp dụng trong phạm vi một công ty, nhà hàng, hay bệnh viện. Dữ liệu giọng nói được truyền bằng các gói dữ liệu qua Internet thay vì mạng điện thoại thông thường.