Bước 1: Truy cập http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3#windows để download Free phiên bản của Windows

Bước 2: Cấu hình Network

Bật Zoiper và chọn Setting > Preferences > Advanced > Network

Ở mục STUN options > bỏ chọn dấu check tain Enable STUN

Bước 3: Cấu hình

Bật Zoiper và chọn Setting > Preferences > Create account

Chọn SIP > NEXT

Sau đó khai báo thông tin extension – mật khẩu – IP tổng đài ảo > NEXT

Close > Nhấn Register > OK để save lại

Bước 4: Kiểm tra lại hoạt động của Zoiper

Sử dụng điện thoại di động hoặc máy bàn để gọi vào tổng đài kiểm tra